Čiastka č. 16/1969 Zb.

Vydaná dňa: 21.05.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o leteckej doprave 05.06.1969
46/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy 21.05.1969