Čiastka č. 7/1968 Zb.

Vydaná dňa: 27.02.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/1968 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb. 27.02.1968
17/1968 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 118/1966 Zb. o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií 27.02.1968
18/1968 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave majetkových sankcií v investičnej výstavbe 27.02.1968
19/1968 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v slovenskom vydaní zbierky zákonov v zákone č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov