Redakčné oznámenie č. 19/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v slovenskom vydaní zbierky zákonov v zákone č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov

Čiastka 7/1968
Platnosť od 27.02.1968 do31.07.1971
Zrušený 56/1971 Zb.

19

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby v slovenskom vydaní zbierky zákonov v zákone č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov

V § 12 ods. 1 zákona č. 114/1967 Zb. došlo k tlačovej chybe, takže namiesto čísla „5“ správne má byť „55“.

Redakcia