Čiastka č. 6/1968 Zb.

Vydaná dňa: 15.02.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vyhlasujú pravidlá obchodného podnikania 15.02.1968
14/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o úľavách na domovej dani 15.02.1968
15/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami 02.03.1968