Čiastka č. 4/1968 Zb.

Vydaná dňa: 20.01.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1968 Zb. Vládne nariadenie o zriaďovaní odborov národných výborov 20.01.1968
10/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o predĺžení platnosti Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou z 8. apríla 1957 04.02.1968
11/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach 20.01.1968