Čiastka č. 37/1968 Zb.

Vydaná dňa: 30.09.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
132/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zmene a doplnení vyhlášky č. 86/1967 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami. 30.09.1968
133/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o kolektívnych zmluvách 30.09.1968
134/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí 30.09.1968
135/1968 Zb. Opatrenie povereníka SNR pre spravodlivosť, ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa 01.10.1968