Čiastka č. 35/1968 Zb.

Vydaná dňa: 20.09.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1968 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
123/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách a niektorých ďalších pomeroch členov-neposlancov Slovenskej národnej rady 20.09.1968
124/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva 04.09.1968
125/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní podielov na hospodárskych výsledkoch a odmien a darov poskytovaných pri významných pracovných a životných výročiach pracovníkov 20.09.1968