Čiastka č. 33/1968 Zb.

Vydaná dňa: 14.08.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
116/1968 Zb. Vládne nariadenie o ďalšej zmene názvov niektorých fakúlt 14.08.1968
117/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zmene vyhlášky č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo 14.08.1968
118/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy a spojov č. 42/1962 Zb. zo 17. apríla 1962 o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov 11.08.1968
119/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 29.08.1968