Čiastka č. 30/1968 Zb.

Vydaná dňa: 29.07.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/1968 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o určení počtu členov Českej národnej rady
109/1968 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o voľbe členov Českej národnej rady
110/1968 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave náhrad a niektorých ďalších pomerov členov Českej národnej rady 29.07.1968
111/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave výšky príplatku za prácu v nočných smenách 29.07.1968
112/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie 13.08.1968