Čiastka č. 26/1968 Zb.

Vydaná dňa: 28.06.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
81/1968 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov 28.06.1968
82/1968 Zb. Zákon o súdnej rehabilitácii 01.08.1968
83/1968 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady 01.07.1968
84/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch 28.06.1968
85/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o komisiách ľudovej kontroly a zákon o národných výboroch 28.06.1968
86/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o združovaní prostriedkov socialistických organizácií 28.06.1968