Čiastka č. 17/1968 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1968 Zb. Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení uznesení Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov a o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov
53/1968 Zb. Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov 29.04.1968
54/1968 Zb. Vládne nariadenie o zmene názvov niektorých fakúlt 29.04.1968