Uznesenie č. 52/1968 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení uznesení Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov a o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov

Čiastka 17/1968
Platnosť od 29.04.1968

52

UZNESENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 11. apríla 1968

o zrušení uznesení Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov a o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia zrušuje:

1. svoje uznesenie z 9. januára 1968 č. 6 Zb., ktorým podľa článku 60 ods. 4 ústavy a podľa § 32 zákona č. 114/1967 Zb. vyhlásilo všeobecné voľby do národných výborov,

2. svoje uznesenie z 9. januára 1968 č. 7 Zb., ktorým podľa § 16 zákona č. 114/1967 Zb. zvolilo Ústrednú volebnú komisiu Národného frontu pre voľby do národných výborov.

Laštovička v. r.