Čiastka č. 8/1967 Zb.

Vydaná dňa: 22.03.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
21/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbách komisií ľudovej kontroly 22.03.1967
22/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác 01.01.1968
23/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška č. 42/1962 Zb. o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov 01.04.1967
24/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy 01.04.1967