Čiastka č. 44/1967 Zb.

Vydaná dňa: 14.12.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
116/1967 Zb. Zákon o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.01.1968
117/1967 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb. 01.01.1968
118/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 29.12.1967