Čiastka č. 43/1967 Zb.

Vydaná dňa: 13.12.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
112/1967 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov 01.01.1968
113/1967 Zb. Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia 01.01.1968
114/1967 Zb. Zákon o voľbách do národných výborov 01.01.1968
115/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dodatkovom protokole k Dohovoru o colných úľavách pre turistiku, vzťahujúci sa na dovoz turistických propagačných dokumentov a materiálov 28.12.1967