Čiastka č. 40/1967 Zb.

Vydaná dňa: 24.11.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o hospodárskej arbitráži 24.11.1967
107/1967 Zb. Vládne nariadenie ozabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu 24.11.1967