Čiastka č. 39/1967 Zb.

Vydaná dňa: 14.11.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
104/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládu Sýrskej arabskej republiky 29.11.1967
105/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači 01.12.1967