Čiastka č. 34/1967 Zb.

Vydaná dňa: 26.09.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
92/1967 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, tekutých alebo plynných palív a elektrickej energie 01.10.1967
93/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 01.01.1967
94/1967 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad 01.10.1967