Čiastka č. 32/1967 Zb.

Vydaná dňa: 12.09.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
89/1967 Zb. Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení a využívaní Jednotnej klasifikácie stavebných objektov 01.01.1968
90/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 44/1966 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 12.09.1967