Čiastka č. 28/1967 Zb.

Vydaná dňa: 14.07.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1967 Zb. Zákon o Štátnej sporiteľni 01.08.1967
73/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác 01.08.1967