Čiastka č. 2/1967 Zb.

Vydaná dňa: 29.01.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách. 29.01.1967
3/1967 Zb. Vyhláška, ktorou sa vydávajú smernice Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv 29.01.1967
4/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri 01.02.1967