Čiastka č. 16/1967 Zb.

Vydaná dňa: 06.05.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra a Ústrednej rady družstiev o mzdových podmienkach domovníkov 01.07.1967
43/1967 Zb. Opatrenie predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly, ktorým sa vyhlasuje uznesenie vlády o predĺžení platnosti pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia 06.05.1967