Opatrenie č. 43/1967 Zb.Opatrenie predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly, ktorým sa vyhlasuje uznesenie vlády o predĺžení platnosti pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia

Čiastka 16/1967
Platnosť od 06.05.1967 do31.12.1967
Účinnosť od 06.05.1967 do31.12.1967
Zrušený 121/1967 Zb.

43

OPATRENIE

predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly

z 12. apríla 1967,

ktorým sa vyhlasuje uznesenie vlády o predĺžení platnosti pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia


Uznesením z 15. marca 1967 č. 72 vláda predĺžila až do novej úpravy platnosť pravidiel pre periodické revízie hospodárenia schválených uznesením vlády z 8. októbra 1965 a vyhlásených pod č. 112/1965 Zb.


Predseda:

Ing. Gašparík v. r.