Čiastka č. 13/1967 Zb.

Vydaná dňa: 18.04.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
34/1967 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
35/1967 Zb. Zákon o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia 01.05.1967