Čiastka č. 11/1967 Zb.

Vydaná dňa: 10.04.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/1967 Zb. Zákon o zriadení a pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy 10.04.1967
30/1967 Zb. Vyhláška ministra financií o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953 10.04.1967
31/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československej televízie na niektoré činnosti pri vývoze a dovoze filmov a televíznych záznamov 15.04.1967