Čiastka č. 10/1967 Zb.

Vydaná dňa: 10.04.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok 10.04.1967
28/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou 01.05.1967