Čiastka č. 36/1966 Zb.

Vydaná dňa: 08.11.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
81/1966 Zb. Zákon o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch 01.01.1967
82/1966 Zb. Zákon o poisťovníctve 01.01.1967
83/1966 Zb. Zákon o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky. 08.11.1966
84/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, ktorou sa ustanovujú odchýlky pre výpočet priemerného zárobku pre niektoré skupiny pracovníkov 01.01.1967