Čiastka č. 22/1966 Zb.

Vydaná dňa: 28.07.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
59/1966 Zb. Vládne naridenie o predĺžení základnej služby niektorým vojakom útvarov cestného vojska v roku 1966 28.07.1966
60/1966 Zb. Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom 01.08.1966
61/1966 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „VELKÁ MORAVA - 1100 LET" 28.07.1966