Čiastka č. 10/1966 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú študijné predpisy pre vysoké školy 01.05.1966
26/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok). 01.05.1966
27/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách. 01.05.1966
28/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú predpisy o habilitačnom a vymenúvacom konaní a o obsadzovaní voľných pracovných miest učiteľov vysokých škôl. 01.05.1966