Čiastka č. 9/1965 Zb.

Vydaná dňa: 09.03.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/1965 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky 09.03.1965
16/1965 Zb. Vyhláška ministerstiev palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, stavebníctva, Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín a Ústredného geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 155/1952 Ú. l. (č. 194/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobné predpisy na vykonanie vládneho nariadenia o vernostnom prídavku baníkov 09.03.1965
17/1965 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktoru sa Obvodnému národnému výboru v Ostrave-Porube odníma pôsobnosť stavebného úradu 01.01.1965