Čiastka č. 8/1965 Zb.

Vydaná dňa: 05.03.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi a Dohovore o medzinárodnej výmene publikácií 20.03.1965
13/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zrušení vízovej povinnosti 20.03.1965
14/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa a o Štatúte organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa Intermetall 20.03.1965