Čiastka č. 56/1965 Zb.

Vydaná dňa: 16.12.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
134/1965 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre techniku 16.12.1965
135/1965 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku 01.01.1966
136/1965 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie” a „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie” 16.12.1965