Čiastka č. 53/1965 Zb.

Vydaná dňa: 10.12.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
126/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky 25.12.1965
127/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách článkov 23, 27 a 61 Charty Organizácie Spojených národov prijatých XVIII. Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 17. decembra 1963 v rezolúcii č. 1991/XVIII A a B 25.12.1965
128/1965 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nadpise Pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia č. 112/1965 Zb.