Redakčné oznámenie č. 128/1965 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nadpise Pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia č. 112/1965 Zb.

Čiastka 53/1965
Platnosť od 10.12.1965 do31.12.1967
Zrušený 121/1967 Zb.

128

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačovej chyby

v nadpise Pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia č. 112/1965 Zb.

V nadpise Pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia č. 112/1965 Zb. vypadol údaj o ich schválení vládou. Nadpis znie správne takto: „Pravidlá pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia schválené uznesením vlády z 8. októbra 1965.“

Redakcia