Čiastka č. 50/1965 Zb.

Vydaná dňa: 19.11.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
119/1965 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
120/1965 Zb. Vyhláška, ktorou sa vydávajú smernice Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, registráciu, evidenciu a kontrolu kolektívnych zmlúv v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva 01.01.1966
121/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o použití prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií 01.01.1966
122/1965 Zb. Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 54/1964 Zb. o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov 01.01.1966