Čiastka č. 46/1965 Zb.

Vydaná dňa: 29.10.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
105/1965 Zb. Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 3 Kčs a 5 Kčs 29.10.1965
106/1965 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 3 Kčs 29.10.1965
107/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu 01.11.1965
108/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva palív o dodávke vyhrievacích plynov obyvateľstvu 01.11.1965