Čiastka č. 31/1965 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1965 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňajú predpisy o organizácii štátnej banskej správy 01.08.1965
62/1965 Zb. Vyhláška Ústredného banského úradu, Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva všeobecného strojárstva o výbušninách 01.08.1965
63/1965 Zb. Zákon o cestovných dokladoch 01.08.1965
64/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch 01.08.1965