Čiastka č. 30/1965 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1965 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 140/1961 Zb. 01.08.1965
57/1965 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) 01.08.1965
58/1965 Zb. Zákon, ktorým sa upravuje postih previnení a priestupkov osôb dopúšťajúcich sa opätovne výtržníctva, násilností a príživníctva 01.08.1965
59/1965 Zb. Zákon o výkone trestu odňatia slobody 01.08.1965
60/1965 Zb. Zákon o prokuratúre 01.08.1965