Čiastka č. 24/1965 Zb.

Vydaná dňa: 22.05.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Zb. o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov 22.05.1965
45/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom 01.07.1965
46/1965 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb