Čiastka č. 8/1964 Zb.

Vydaná dňa: 06.02.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o pestovateľskom pálení ovocia 01.04.1964
13/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami 06.02.1964
14/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o presunoch pracovného času v rokoch 1964 a 1965 06.02.1964