Čiastka č. 67/1964 Zb.

Vydaná dňa: 08.07.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
157/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch 23.07.1964
158/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 23.07.1964
159/1964 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Českej filharmónie” a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie” 08.07.1964
161/1964 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov