Redakčné oznámenie č. 161/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov

Čiastka 67/1964
Platnosť od 08.07.1964 do31.08.1994

161

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov:

1. v zákone č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení,

2. v zákone č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov,

3. vo vyhláške Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín

1. V § 64 ods. 5 riadok 3 zákona č. 101/1964 Zb. opravuje sa tlačová chyba v slovách: „daň důchodu“, takže tieto slová správne znejú: „daň z důchodu“.

2. V § 95 ods. 1 riadok 3 zákona č. 103/1964 Zb. opravuje sa tlačová chyba v slovách: „splatné ode dne smrti“, takže tieto slová správne znejú: „splatné do dne smrti“.

3. V § 11 ods. 2 vyhlášky č. 105/1964 Zb. opravuje sa tlačová chyba, takže toto ustanovenie správne znie:

„(2) Vdovský důchod se vyměřuje ze starobního ( invalidního ) důchodu jednotlivě hospodaříciho rolníka, čitajíc v to i zvýšení důchodu podle § 12 ods. 1.“

Redakcia