Čiastka č. 63/1964 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
145/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov 01.07.1964
146/1964 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien 01.08.1964