Čiastka č. 62/1964 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
142/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva palív, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív 01.07.1964
143/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva palív, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu 01.07.1964
144/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pevninskej plytčine 15.07.1964