Čiastka č. 60/1964 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
135/1964 Zb. Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov 01.07.1964
136/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov 01.07.1964
137/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu 01.07.1964