Čiastka č. 11/1964 Zb.

Vydaná dňa: 10.02.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
22/1964 Zb. Zákon o evidencii nehnuteľností 01.04.1964
23/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností. 01.04.1964