Čiastka č. 10/1964 Zb.

Vydaná dňa: 08.02.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/1964 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov 08.02.1964
17/1964 Zb. Zákon o Československom rozhlase 08.02.1964
18/1964 Zb. Zákon o Československej televízii 08.02.1964
19/1964 Zb. Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov 08.02.1964
20/1964 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
21/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl 08.02.1964