Čiastka č. 59/1963 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
105/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943. 13.01.1964
106/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný cestný poriadok 01.01.1964