Čiastka č. 43/1963 Zb.

Vydaná dňa: 07.10.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1963 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Sloveskej národnej rady a národných výborov 07.10.1963
76/1963 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
77/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe a využití traktorov a traktorových prívesov a návesov a poľnohospodárskych strojov trvale vyradených z prevádzky 01.11.1963