Uznesenie č. 76/1963 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 43/1963
Platnosť od 07.10.1963 do09.11.1965
Zrušený 113/1965 Zb.

76

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 25. septembra 1963

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia zo 14. augusta 1963 č. 62 Zb. o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu.

Fierlinger v. r.